Uncategorized

  • Kontakt

    Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku ul. Świętojańska 24/2, 15-277 Białystok tel. 85 732 37 70 adres e-mail: tpgiwbial@wp.pl NIP: 525 168 31 63 nr rachunku: Bank PKO BP S.A. I O/Białystok 08 1020 1332 0000 1002 0187…

  • Kaziuki w Wilnie

    Relacja XXII Dni Kultury Kresowej 2021 – archiwalne “Nie tylko Ostrobramska” Tomasz Kuba Kozłowski – multimedialna prezentacja pn. „Nie tylko Ostrobramska” (nagranie zrealizowane w marcu 2021 r. w Muzeum Historycznym oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku). Tomasz Kuba Kozłowski jest twórcą…

  • Dni Kultury Kresowej 2023

     Wielki Jarmark Kaziukowy Białystok 2023 18-19 marca 2023 – Plan przed Teatrem Dramatycznym. 17 marca 2023, godz. 17.00 Wilno – na 700-lecie powstania miasta – multimedialna prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, czas trwania ok.…